Sim sinh viên Viettel số đẹp giá rẻ như sim rác

Sim Sinh Viên Viettel

Gói cước Student là gói trả trước Viettel dành riêng cho nhóm đối tượng đang là sinh viên trên toàn quốc. Gói cước như là món quà viettel dành tặng cho các bạn sinh viên như cách khuyến khích các bạn tiếp tục cố gắng trên hành trình trang bị kiến thức chuyên môn trước khi bước vào cuộc sống tự lập. Cùng tìm hiểu các ưu đãi dành cho gói cước Student này nhé. Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu gói cước 7Colors Viettel dành riêng cho lứa tuổi teen.

Xem thêm:
Hướng dẫn mua sim sinh viên Viettel số đẹp giá rẻ như sim rác

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0968 111982 Giá : 4,500,000 0963.98.1997 Giá : 4,020,000
0968 29 1102 Giá : 4,500,000 0964 011996 Giá : 4,020,000
0968 439 789 Giá : 4,500,000 0964 031997 Giá : 4,020,000
0968 515818 Giá : 4,500,000 0964.20.1989 Giá : 4,020,000
0968 557789 Giá : 4,500,000 0964.64.64.58 Giá : 4,020,000
0968 56 6168 Giá : 4,500,000 0964.64.64.89 Giá : 4,020,000
0968 599669 Giá : 4,500,000 0964.74.1990 Giá : 4,020,000
0968 660222 Giá : 4,500,000 0965 111011 Giá : 4,020,000
0968 699383 Giá : 4,500,000 0965 383989 Giá : 4,020,000
0968 75 1994 Giá : 4,500,000 0965 393696 Giá : 4,020,000
0968 856968 Giá : 4,500,000 0965 582589 Giá : 4,020,000
0968 865000 Giá : 4,500,000 0965 598898 Giá : 4,020,000
0968 881838 Giá : 4,500,000 0965 672013 Giá : 4,020,000
0968 991299 Giá : 4,500,000 0965 997797 Giá : 4,020,000
0968.190.789 Giá : 4,500,000 0965.05.1994 Giá : 4,020,000
0968.21.1992 Giá : 4,500,000 0965.11.1978 Giá : 4,020,000
0968.3579.86 Giá : 4,500,000 0965.12.1102 Giá : 4,020,000
0968.36.3579 Giá : 4,500,000 0965.25.1992 Giá : 4,020,000
0968.388.679 Giá : 4,500,000 0965.39.1997 Giá : 4,020,000
0968.66.5859 Giá : 4,500,000 0965.44.1993 Giá : 4,020,000
0968.77.16.16 Giá : 4,500,000 0965.45.1997 Giá : 4,020,000
0968.77.1994 Giá : 4,500,000 0965.52.1991 Giá : 4,020,000
0968.91.1982 Giá : 4,500,000 0965.54.1994 Giá : 4,020,000
0969 022789 Giá : 4,500,000 0965.69.67.69 Giá : 4,020,000
0969 041988 Giá : 4,500,000 0965.83.1998 Giá : 4,020,000
0969 081988 Giá : 4,500,000 0965.90.93.93 Giá : 4,020,000
0969 083688 Giá : 4,500,000 0965.91.1994 Giá : 4,020,000
0969 179199 Giá : 4,500,000 0966 278288 Giá : 4,020,000
0969 222272 Giá : 4,500,000 0966 286989 Giá : 4,020,000
0969 251989 Giá : 4,500,000 0966 309389 Giá : 4,020,000
0969 330360 Giá : 4,500,000 0966 386989 Giá : 4,020,000
0969 330789 Giá : 4,500,000 0966 388398 Giá : 4,020,000
0969 368111 Giá : 4,500,000 0966 588000 Giá : 4,020,000
0969 391222 Giá : 4,500,000 0966 617678 Giá : 4,020,000
0969 531998 Giá : 4,500,000 0966 656778 Giá : 4,020,000
0969 57 77 97 Giá : 4,500,000 0966 660538 Giá : 4,020,000
0969 579678 Giá : 4,500,000 0966 662061 Giá : 4,020,000
0969 579686 Giá : 4,500,000 0966 662859 Giá : 4,020,000
0969 596956 Giá : 4,500,000 0966 662991 Giá : 4,020,000
0969 611112 Giá : 4,500,000 0966 663610 Giá : 4,020,000
0969 616618 Giá : 4,500,000 0966 665671 Giá : 4,020,000
0969 680690 Giá : 4,500,000 0966 667269 Giá : 4,020,000
0969 758768 Giá : 4,500,000 0966 669023 Giá : 4,020,000
0969 777707 Giá : 4,500,000 0966 669484 Giá : 4,020,000
0969 800 700 Giá : 4,500,000 0966 681113 Giá : 4,020,000
0969 901102 Giá : 4,500,000 0966 829869 Giá : 4,020,000
0969 986979 Giá : 4,500,000 0966 839859 Giá : 4,020,000
0969.1.3.1994 Giá : 4,500,000 0966 999881 Giá : 4,020,000
0969.46.39.79 Giá : 4,500,000 0966.01.1992 Giá : 4,020,000
0969.5.4.1989 Giá : 4,500,000 0966.13.1992 Giá : 4,020,000
0969.62.1990 Giá : 4,500,000 0966.15.9998 Giá : 4,020,000
0969.62.1994 Giá : 4,500,000 0966.16.86.16 Giá : 4,020,000
0969.70.1368 Giá : 4,500,000 0966.18.1994 Giá : 4,020,000
0969.71.7986 Giá : 4,500,000 0966.25.1990 Giá : 4,020,000
0969.74.1368 Giá : 4,500,000 0966.30.1992 Giá : 4,020,000
0969.86.5566 Giá : 4,500,000 0966.30.30.33 Giá : 4,020,000
0969.88.1970 Giá : 4,500,000 0966.35.1992 Giá : 4,020,000
0969.899.679 Giá : 4,500,000 0966.41.1988 Giá : 4,020,000
0969.92.1985 Giá : 4,500,000 0966.53.1992 Giá : 4,020,000
097 105 8899 Giá : 4,500,000 0966.70.1989 Giá : 4,020,000
097 107 8899 Giá : 4,500,000 0966.74.1990 Giá : 4,020,000
097 1139 688 Giá : 4,500,000 0966.74.8688 Giá : 4,020,000
097 140 8899 Giá : 4,500,000 0966.80.1986 Giá : 4,020,000
097 145 8899 Giá : 4,500,000 0966.80.1989 Giá : 4,020,000
097 150 8899 Giá : 4,500,000 0966.80.1990 Giá : 4,020,000
097 152 8899 Giá : 4,500,000 0966.84.1986 Giá : 4,020,000
097 16 48899 Giá : 4,500,000 0966.85.1102 Giá : 4,020,000
097 170 8899 Giá : 4,500,000 0966.87.87.86 Giá : 4,020,000
097 206 1998 Giá : 4,500,000 0966.91.1997 Giá : 4,020,000
097 215 1998 Giá : 4,500,000 0966.92.1997 Giá : 4,020,000
097 223 1996 Giá : 4,500,000 0966.95.1996 Giá : 4,020,000
097 224 1985 Giá : 4,500,000 0967 579444 Giá : 4,020,000
097 251 1985 Giá : 4,500,000 0967.15.6866 Giá : 4,020,000
097 253 1985 Giá : 4,500,000 0967.18.1990 Giá : 4,020,000
097 258 1995 Giá : 4,500,000 0967.25.1991 Giá : 4,020,000
097 259 1997 Giá : 4,500,000 0967.33.1102 Giá : 4,020,000
097 269 1993 Giá : 4,500,000 0967.59.55.59 Giá : 4,020,000
097 296 1997 Giá : 4,500,000 0967.62.1991 Giá : 4,020,000
097 302 1997 Giá : 4,500,000 0967.74.1990 Giá : 4,020,000
097 304 1998 Giá : 4,500,000 0967.87.1990 Giá : 4,020,000
097 305 1995 Giá : 4,500,000 0967.92.92.93 Giá : 4,020,000
097 313 1985 Giá : 4,500,000 0967.95.1990 Giá : 4,020,000
097 343 1997 Giá : 4,500,000 0968 119189 Giá : 4,020,000
097 353 1983 Giá : 4,500,000 0968 246123 Giá : 4,020,000
097 363 1997 Giá : 4,500,000 0968 265222 Giá : 4,020,000
097 365 1992 Giá : 4,500,000 0968.07.77.07 Giá : 4,020,000
097 4 6 2 1979 Giá : 4,500,000 0968.12.1997 Giá : 4,020,000
097 406 1993 Giá : 4,500,000 0968.14.1990 Giá : 4,020,000
097 507 1977 Giá : 4,500,000 0968.31.1990 Giá : 4,020,000
097 512 1998 Giá : 4,500,000 0968.31.1992 Giá : 4,020,000
097 605 1995 Giá : 4,500,000 0968.31.1994 Giá : 4,020,000
097 6660005 Giá : 4,500,000 0968.40.1990 Giá : 4,020,000
097 747 1998 Giá : 4,500,000 0968.54.1993 Giá : 4,020,000
097 787 1976 Giá : 4,500,000 0968.72.1998 Giá : 4,020,000
097 803 1983 Giá : 4,500,000 0968.74.1996 Giá : 4,020,000
097 809 1995 Giá : 4,500,000 0968.75.1993 Giá : 4,020,000
097 848 1980 Giá : 4,500,000 0968.82.86.82 Giá : 4,020,000
097 98 89 896 Giá : 4,500,000 0968.92.1997 Giá : 4,020,000
097.14.1.1987 Giá : 4,500,000 0968.93.1994 Giá : 4,020,000
097.18.55599 Giá : 4,500,000 0969 091222 Giá : 4,020,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim Viettel số đẹp giá rẻ.

Hướng dẫn chọn mua sim Viettel số đẹp giá rẻ.

Ưu đãi của gói cước:
 • Mức cước thoại và nhắn tin rẻ nhất.
 • Không giới hạn thời gian sử dụng.
 • Được tặng 25.000đ – 30.000đ/tháng tùy thời điểm kích hoạt.
 • Được tặng 30MB/tháng, dùng hết 30MB tính phí 25đ/Kb nếu khách hàng không đăng ký gói cước 3G/4G nào khác.
 • Được đăng ký gói Mimaxsv chỉ với 50.000đ/tháng được 600MB truy cập internet tốc độ cao, miễn phí khi vượt 600MB.
 • Được đăng ký gói S100, với 2.500đ được 200 tin nhắn nội mạng miễn phí, toạn tin S100 gửi 195.
 • Được đăng ký tính năng gọi nhóm tiết kiệm 50% cước gọi.
 • Được tư vấn việc làm miễn phs qua tổng đài 195.
 • Điều kiện đăng ký: Có thẻ sinh viên còn hiệu lực hoặc giấy báo nhập học bản gốc hoặc có giấy xác nhận là sinh viên của trường bản gốc.
Điều kiện sử dụng và duy trì thuê bao

- Trong vòng 60 ngày, thuê bao phải phát sinh ít nhất 1 trong các giao dịch sau: nạp thẻ, phát sinh cuộc gọi đi có cước, tin nhắn đi có cước (không bao gồm tin nhắn đăng ký các dịch vụ GTGT), thuê bao nhận cuộc gọi thành công hoặc phát sinh lưu lượng Mobile Internet.

- Nếu trong vòng 60 ngày thuê bao không phát sinh 1 trong những giao dịch trên  thì thuê bao sẽ bị chặn 1 chiều . Sau 10 ngày kể từ ngày chặn 1 chiều thuê bao không nạp thẻ sẽ bị chặn 2 chiều. Sau 15 ngày kể từ ngày chặn 2 chiều, nếu thuê bao không nạp thẻ sẽ bị  viettel thu hồi sim về kho số.

Phương thức tính cước

- Theo block 6s+1

- Tính cước ngay từ giây đầu tiên.

- Cuộc gọi dưới 6 giây được tính là 6 giây.

- Tính cước block 01 giây kể từ giây thứ 7.

- Các thuê bao sau khi đăng ký thông tin và kích hoạt có thể sử dụng được ngay các dịch vụ cơ bản của Viettel, bao gồm: Nghe gọi, SMS và Data.

Thủ tục đăng ký: Khác hàng làm theo 1 trong 2 cách sau
 • Cách 1: Khách hàng đến các cửa hàng viettel trên toàn quốc để đăng ký mới hoặc chuyển sang gói sinh viên, khi đi khách hàng cần mang những giấy tờ sau: 
+ Bản gốc thẻ sinh viên hoặc giấy báo nhập học hoặc giấy xác nhận sinh viên có xác nhận của nhà trường.
+ Chứng minh thư bản gốc.
 • Cách 2: Khách hàng đến đại lý ủy quyền viettel trên toàn quốc để đăng ký mới hoặc chuyển sang gói sinh viên, khi đi cần mang theo các giấy tờ sau:
+ Thẻ sinh viên (bản photo có công chứng) hoặc Giấy báo nhập học hoặc Phiếu xác nhận sinh viên bản gốc (do nhà trường xác nhận)
+ CMND (bản photo công chứng và bản gốc để đối chiếu).
Cách chuyển đổi gói cước từ gói khác sang gói sinh viên
 • Tại 1 thời điểm khách hàng chỉ được đăng ký 01 gói khuyến mãi trên 01 chứng minh thư.
 • Nếu khách hàng đang sử dụng gói cước trả trước, giao dịch viên sẽ chuyển sang gói sinh viên và khách hàng được bảo lưu toàn bộ tài khoản.
 • Nếu khách hàng đang sử dụng trả sau sẽ phải thanh toán toàn bộ nợ cước, sau đó giao dịch viên sẽ chuyển sang gói sinh viên và tài khoản là 0đ.
Cách chuyển từ gói sinh viên sang gói cước khác
 • Thuê bao sim sinh viên được chuyển sang 2 gói cước khác là economy và tomato, việc chuyển đổi được thực hiện tại cửa hàng viettel trên toàn quốc.
 • Thuê bao sinh viên được chuyển sang các gói cước trả sau khác, ưu đãi trả sau áp dụng theo chính sách tạ thời điểm chuyển đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét