Tổng hợp từ A đến Z về gói cước Tomato Viettel

Chi tiêt gói cước Tomato Viettel

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết gói cước tomato viettel. Đây là gói cước trả trước phù hợp cho những người nghe nhiều hơn gọi, tomato viettel còn là gói cước không gới hạn thời gian sử dụng tiền trong tài khoản. Bên cạnh gói cước tomato Viettel còn cung cấp nhiều gói cước mới như gói cước Economy, Hi School...bạn có thể tham khảo thêm.

Xem thêm:
Tổng hợp từ A đến Z về gói cước Tomato Viettel 

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0979 836668 Giá : 4,500,000 0961 533838 Giá : 4,000,000
0979 889882 Giá : 4,500,000 0961 555590 Giá : 4,000,000
0979.16.1998 Giá : 4,500,000 0961 602686 Giá : 4,000,000
0979.30.6866 Giá : 4,500,000 0961 602688 Giá : 4,000,000
0979.32.1995 Giá : 4,500,000 0961 606626 Giá : 4,000,000
0979.64.1368 Giá : 4,500,000 0961 609668 Giá : 4,000,000
0979.93.1980 Giá : 4,500,000 0961 609688 Giá : 4,000,000
098 11 9 1968 Giá : 4,500,000 0961 630789 Giá : 4,000,000
098 111 6788 Giá : 4,500,000 0961 666004 Giá : 4,000,000
098 1111 331 Giá : 4,500,000 0961 686365 Giá : 4,000,000
098 1111 335 Giá : 4,500,000 0961 716699 Giá : 4,000,000
098 1111 336 Giá : 4,500,000 0961 776678 Giá : 4,000,000
098 1123 266 Giá : 4,500,000 0961 793686 Giá : 4,000,000
098 126 6879 Giá : 4,500,000 0961 823838 Giá : 4,000,000
098 16 2 1968 Giá : 4,500,000 0961 826699 Giá : 4,000,000
098 1984 486 Giá : 4,500,000 0961 836699 Giá : 4,000,000
098 1984 868 Giá : 4,500,000 0961 853838 Giá : 4,000,000
098 1985 686 Giá : 4,500,000 0961 868599 Giá : 4,000,000
098 1985 688 Giá : 4,500,000 0961 887222 Giá : 4,000,000
098 340 1991 Giá : 4,500,000 0961 888983 Giá : 4,000,000
098 369 1970 Giá : 4,500,000 0961 899678 Giá : 4,000,000
098 414 1981 Giá : 4,500,000 0961 906909 Giá : 4,000,000
098 509 1997 Giá : 4,500,000 0961 926699 Giá : 4,000,000
098 579 2012 Giá : 4,500,000 0961 936699 Giá : 4,000,000
098 709 1981 Giá : 4,500,000 0961 956699 Giá : 4,000,000
098 737 1980 Giá : 4,500,000 0961 999679 Giá : 4,000,000
098 737 1981 Giá : 4,500,000 0961.01.1981 Giá : 4,000,000
098 757 1980 Giá : 4,500,000 0961.05.6699 Giá : 4,000,000
098 757 1995 Giá : 4,500,000 0961.08.6699 Giá : 4,000,000
098 848 1974 Giá : 4,500,000 0961.09.6699 Giá : 4,000,000
098 949 1971 Giá : 4,500,000 0961.15.17.19 Giá : 4,000,000
098.1368.679 Giá : 4,500,000 0961.400.004 Giá : 4,000,000
098.139.5789 Giá : 4,500,000 0961.4444.24 Giá : 4,000,000
098.16.2.1996 Giá : 4,500,000 0961.4444.64 Giá : 4,000,000
098.16.3.1980 Giá : 4,500,000 0961.50.9889 Giá : 4,000,000
098.17.8.1990 Giá : 4,500,000 0961.52.78.78 Giá : 4,000,000
098.196.1987 Giá : 4,500,000 0961.54.1991 Giá : 4,000,000
098.44.11.44.7 Giá : 4,500,000 0961.62.7878 Giá : 4,000,000
098.97.69996 Giá : 4,500,000 0961.6789.90 Giá : 4,000,000
0981 025599 Giá : 4,500,000 0961.68.68.62 Giá : 4,000,000
0981 026996 Giá : 4,500,000 0961.6868.16 Giá : 4,000,000
0981 066969 Giá : 4,500,000 0961.70.1991 Giá : 4,000,000
0981 071789 Giá : 4,500,000 0961.74.1990 Giá : 4,000,000
0981 073789 Giá : 4,500,000 0961.88.7899 Giá : 4,000,000
0981 080368 Giá : 4,500,000 0961.90.91.91 Giá : 4,000,000
0981 09.59.59 Giá : 4,500,000 09613.98.988 Giá : 4,000,000
0981 107879 Giá : 4,500,000 0962 089899 Giá : 4,000,000
0981 119118 Giá : 4,500,000 0962 118008 Giá : 4,000,000
0981 139739 Giá : 4,500,000 0962 169979 Giá : 4,000,000
0981 197179 Giá : 4,500,000 0962 198678 Giá : 4,000,000
0981 201668 Giá : 4,500,000 0962 202886 Giá : 4,000,000
0981 222252 Giá : 4,500,000 0962 221118 Giá : 4,000,000
0981 222259 Giá : 4,500,000 0962 222982 Giá : 4,000,000
0981 286579 Giá : 4,500,000 0962 389669 Giá : 4,000,000
0981 315599 Giá : 4,500,000 0962 399168 Giá : 4,000,000
0981 316996 Giá : 4,500,000 0962 461987 Giá : 4,000,000
0981 326879 Giá : 4,500,000 0962 515568 Giá : 4,000,000
0981 33.59.59 Giá : 4,500,000 0962 558678 Giá : 4,000,000
0981 332339 Giá : 4,500,000 0962 628266 Giá : 4,000,000
0981 369868 Giá : 4,500,000 0962 666697 Giá : 4,000,000
0981 395396 Giá : 4,500,000 0962 799368 Giá : 4,000,000
0981 399388 Giá : 4,500,000 0962 805333 Giá : 4,000,000
0981 423939 Giá : 4,500,000 0962 818998 Giá : 4,000,000
0981 442444 Giá : 4,500,000 0962 84 6686 Giá : 4,000,000
0981 456113 Giá : 4,500,000 0962 881939 Giá : 4,000,000
0981 539839 Giá : 4,500,000 0962 895899 Giá : 4,000,000
0981 561868 Giá : 4,500,000 0962 905333 Giá : 4,000,000
0981 585986 Giá : 4,500,000 0962 99 5886 Giá : 4,000,000
0981 592868 Giá : 4,500,000 0962 999809 Giá : 4,000,000
0981 598222 Giá : 4,500,000 0962.15.7779 Giá : 4,000,000
0981 615599 Giá : 4,500,000 0962.18.6968 Giá : 4,000,000
0981 675 234 Giá : 4,500,000 0962.28.1987 Giá : 4,000,000
0981 716969 Giá : 4,500,000 0962.30.38.39 Giá : 4,000,000
0981 728886 Giá : 4,500,000 0962.31.8866 Giá : 4,000,000
0981 766222 Giá : 4,500,000 0962.37.6686 Giá : 4,000,000
0981 770789 Giá : 4,500,000 0962.47.1989 Giá : 4,000,000
0981 771789 Giá : 4,500,000 0962.50.50.55 Giá : 4,000,000
0981 773789 Giá : 4,500,000 0962.7777.59 Giá : 4,000,000
0981 775789 Giá : 4,500,000 0962.78.28.68 Giá : 4,000,000
0981 786986 Giá : 4,500,000 0962.8888.71 Giá : 4,000,000
0981 791987 Giá : 4,500,000 0962.92.82.72 Giá : 4,000,000
0981 808779 Giá : 4,500,000 0962.94.8868 Giá : 4,000,000
0981 820668 Giá : 4,500,000 0962.94.8886 Giá : 4,000,000
0981 851969 Giá : 4,500,000 0962.99.1661 Giá : 4,000,000
0981 866968 Giá : 4,500,000 0963 001989 Giá : 4,000,000
0981 881939 Giá : 4,500,000 0963 039179 Giá : 4,000,000
0981 888619 Giá : 4,500,000 0963 069369 Giá : 4,000,000
0981 888677 Giá : 4,500,000 0963 166616 Giá : 4,000,000
0981 888810 Giá : 4,500,000 0963 222265 Giá : 4,000,000
0981 888812 Giá : 4,500,000 0963 222276 Giá : 4,000,000
0981 888813 Giá : 4,500,000 0963 281789 Giá : 4,000,000
0981 888814 Giá : 4,500,000 0963 29 1980 Giá : 4,000,000
0981 888815 Giá : 4,500,000 0963 299379 Giá : 4,000,000
0981 888820 Giá : 4,500,000 0963 337770 Giá : 4,000,000
0981 888821 Giá : 4,500,000 0963 338389 Giá : 4,000,000
0981 888823 Giá : 4,500,000 0963 360369 Giá : 4,000,000
0981 888824 Giá : 4,500,000 0963 364994 Giá : 4,000,000
0981 888825 Giá : 4,500,000 0963 392339 Giá : 4,000,000
0981 888826 Giá : 4,500,000 0963 461988 Giá : 4,000,000
0981 888830 Giá : 4,500,000 0963 481988 Giá : 4,000,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn sim từ 500 đến 1 triệu chọn sao cho được số đẹp


Hướng dẫn chọn sim từ 500 đến 1 triệu chọn sao cho được số đẹp

Các lợi ích khi sử dụng gói cước Tomato của Viettel:

-         Không có cước thuê bao hàng tháng.

-         Không giới hạn thời gian sử dụng tiền trong tài khoản.

-         Có thể gọi hoặc nhắn tin tại bất cứ thời điểm nào miễn tài khoản lớn hơn 0đ.

-         Chỉ cần phát sinh 01 cuộc gọi đi trong vòng 2 tháng để duy trì sim.

Các chính sách áp dụng cho gói cước Tomato

- trong vòng 02 tháng tương đương 60 ngày, thuê bao phải phải phát sinh ít nhất 01 trong các giao dịch sau: nạp thẻ, phát sinh cuộc gọi đi có cước, tin nhắn đi có cước không bao gồm việc nhắn tin đăng ký các dịch vụ giá trị gia tăng, thuê bao nhận cuộc gọi thành công hoặc phát sinh lưu lượng 3G mobile nternet.

- Nếu trong 60 ngày thuê bao không phát sinh 1 trong các giao dịch kể trên thì sẽ bị chặn chiều gọi đi, muốn khôi phục chiều gọi đi quý khách phải nạp tiền vào.

- Thời hạn chờ nạp tiền tính từ ngày chặn chiều gọi đi là 10 ngày.

- Trong thời gian 10 ngày chờ nạp thẻ, nếu khách hàng không nạp thẻ thì viettel sẽ thu hồi số.

Phương thức tính cước

-  Tính theo block 6s+1

-  Tính cước ngay từ giây đầu tiên

-  Cuộc gọi dưới 6s được tính là 6 giây.

-  Tính cước block 01 giây từ giây thứ 7.

-  Sau khi đăng ký thông tin và kích hoạt sim, thuê bao có thể sử dụng đày đủ các dịch vụ cơ bản của viettel như: nghe gọi, sms, và data.

Phương thức chuyển đổi gói cước

Khách hàng đang sử dụng gói cước tomato viettel có thể dễ dàng chuyển đỏi sang các gói cước trả trước khác(không bao gồm gói happyzone).
  • Bước 1: Khách hàng soạn tin nhắn với nội dung [tên gói cước muốn chuyển] gửi 195. Ví dụ: khách hàng cần chuyển sang gói Economy hãy soạn tin: economy gửi 195.
  • Bước 2: khách hàng xác nhận chuyển bằng cách soạn tin YES nếu muốn chuyển hoặc NO nếu muốn hủy yêu cầu, gửi 195.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét