Gói cước Hi School - đồng hành cùng tuổi xanh

Gói Cước Ưu Đãi Cho Học Sinh Hi School

Gói cước Hi School là gói cước được Viettel triển khai dành riêng cho đối tượng là các bạn học sinh trong độ tuổi từ 14 – 18 tuổi trên toàn quốc. Với thông điệp “đồng hành cùng tuổi xanh” Viettel sẽ đồng hành cũng các bạn học sinh trong suốt thờ gian học tập, giao lưu và chuẩn bị hành trang vào đời. Do đối tượng được hướng đến là các bạn học sinh nên gói cước nhận được rất nhiều ưu đãi, hãy  đăng ký sim sinh viên để sử dụng gói cước này dễ dàng hơn nhé.

Xem thêm:
Đồng hành cùng tuổi xanh cùng gói cước Hi School 

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

097.188.9779 Giá : 4,500,000 0969 119619 Giá : 4,020,000
0971 081988 Giá : 4,500,000 0969 588669 Giá : 4,020,000
0971 081991 Giá : 4,500,000 0969 666977 Giá : 4,020,000
0971 101989 Giá : 4,500,000 0969 729279 Giá : 4,020,000
0971 115568 Giá : 4,500,000 0969 909808 Giá : 4,020,000
0971 168078 Giá : 4,500,000 0969 962296 Giá : 4,020,000
0971 171980 Giá : 4,500,000 0969.15.1996 Giá : 4,020,000
0971 171981 Giá : 4,500,000 0969.18.1994 Giá : 4,020,000
0971 178779 Giá : 4,500,000 0969.27.1997 Giá : 4,020,000
0971 185599 Giá : 4,500,000 0969.36.1998 Giá : 4,020,000
0971 19.59.59 Giá : 4,500,000 0969.40.1993 Giá : 4,020,000
0971 191393 Giá : 4,500,000 0969.50.1986 Giá : 4,020,000
0971 196866 Giá : 4,500,000 0969.51.1997 Giá : 4,020,000
0971 238181 Giá : 4,500,000 0969.53.1992 Giá : 4,020,000
0971 239939 Giá : 4,500,000 0969.53.1994 Giá : 4,020,000
0971 286969 Giá : 4,500,000 0969.61.1994 Giá : 4,020,000
0971 29.59.59 Giá : 4,500,000 0969.65.1994 Giá : 4,020,000
0971 366 966 Giá : 4,500,000 0969.68.2012 Giá : 4,020,000
0971 38 68 98 Giá : 4,500,000 0969.73.1989 Giá : 4,020,000
0971 381980 Giá : 4,500,000 0969.81.1997 Giá : 4,020,000
0971 381981 Giá : 4,500,000 0969.81.81.83 Giá : 4,020,000
0971 381984 Giá : 4,500,000 0971 336866 Giá : 4,020,000
0971 511985 Giá : 4,500,000 0971 346686 Giá : 4,020,000
0971 516969 Giá : 4,500,000 0971 369969 Giá : 4,020,000
0971 551789 Giá : 4,500,000 0971 691997 Giá : 4,020,000
0971 681970 Giá : 4,500,000 0971.52.6866 Giá : 4,020,000
0971 681975 Giá : 4,500,000 0971.61.68.66 Giá : 4,020,000
0971 682009 Giá : 4,500,000 0971.89.85.89 Giá : 4,020,000
0971 682010 Giá : 4,500,000 0972 051998 Giá : 4,020,000
0971 682011 Giá : 4,500,000 0972.78.79.39 Giá : 4,020,000
0971 682012 Giá : 4,500,000 0973 440004 Giá : 4,020,000
0971 682013 Giá : 4,500,000 0973 896669 Giá : 4,020,000
0971 682014 Giá : 4,500,000 0973 969959 Giá : 4,020,000
0971 689698 Giá : 4,500,000 0973 977797 Giá : 4,020,000
0971 691992 Giá : 4,500,000 0973.50.1994 Giá : 4,020,000
0971 719998 Giá : 4,500,000 0973.65.1998 Giá : 4,020,000
0971 763789 Giá : 4,500,000 0974.12.6866 Giá : 4,020,000
0971 778979 Giá : 4,500,000 0974.35.1996 Giá : 4,020,000
0971 791990 Giá : 4,500,000 0974.50.1989 Giá : 4,020,000
0971 846555 Giá : 4,500,000 0974.59.1994 Giá : 4,020,000
0971 881688 Giá : 4,500,000 0974.62.1996 Giá : 4,020,000
0971 961985 Giá : 4,500,000 0974.74.74.12 Giá : 4,020,000
0971 968286 Giá : 4,500,000 0975 298998 Giá : 4,020,000
0971 990686 Giá : 4,500,000 0975 551568 Giá : 4,020,000
0971 999983 Giá : 4,500,000 0975.05.1993 Giá : 4,020,000
0971.18.1997 Giá : 4,500,000 0975.06.1993 Giá : 4,020,000
0971.28.1994 Giá : 4,500,000 0975.62.1991 Giá : 4,020,000
0971.38.1995 Giá : 4,500,000 0975.75.75.41 Giá : 4,020,000
0971.5555.92 Giá : 4,500,000 0976 199989 Giá : 4,020,000
0971.65.7968 Giá : 4,500,000 0976 298222 Giá : 4,020,000
0971.65.7986 Giá : 4,500,000 0976 367939 Giá : 4,020,000
0971.75.1980 Giá : 4,500,000 0976 828878 Giá : 4,020,000
0971.75.1982 Giá : 4,500,000 0976.08.1996 Giá : 4,020,000
0971.75.1984 Giá : 4,500,000 0976.18.1993 Giá : 4,020,000
0971.75.1985 Giá : 4,500,000 0976.75.1992 Giá : 4,020,000
0971.78.1993 Giá : 4,500,000 0977 565866 Giá : 4,020,000
0971.81.6969 Giá : 4,500,000 0977 990970 Giá : 4,020,000
0971.98.6969 Giá : 4,500,000 0977.15.1997 Giá : 4,020,000
0971.98.9879 Giá : 4,500,000 0977.18.18.16 Giá : 4,020,000
0972 089889 Giá : 4,500,000 0977.29.1994 Giá : 4,020,000
0972 111195 Giá : 4,500,000 0977.35.1994 Giá : 4,020,000
0972 16 36 56 Giá : 4,500,000 0977.56.1998 Giá : 4,020,000
0972 311994 Giá : 4,500,000 0977.60.1996 Giá : 4,020,000
0972 333799 Giá : 4,500,000 0977.91.1994 Giá : 4,020,000
0972 530777 Giá : 4,500,000 0978.17.1994 Giá : 4,020,000
0972 611686 Giá : 4,500,000 0978.50.1993 Giá : 4,020,000
0972 611994 Giá : 4,500,000 0978.50.1994 Giá : 4,020,000
0972 641995 Giá : 4,500,000 0978.56.1994 Giá : 4,020,000
0972.13.3979 Giá : 4,500,000 0978.62.6669 Giá : 4,020,000
0972.58.8998 Giá : 4,500,000 0978.91.1997 Giá : 4,020,000
0973 14 1990 Giá : 4,500,000 0978.97.1996 Giá : 4,020,000
0973 168879 Giá : 4,500,000 0979 119189 Giá : 4,020,000
0973 358998 Giá : 4,500,000 0979 363393 Giá : 4,020,000
0973 55 1997 Giá : 4,500,000 0979 595596 Giá : 4,020,000
0973 61 1987 Giá : 4,500,000 0979 992662 Giá : 4,020,000
0973 62 1985 Giá : 4,500,000 0979.14.6866 Giá : 4,020,000
0973 666279 Giá : 4,500,000 0979.25.1998 Giá : 4,020,000
0973 67 1992 Giá : 4,500,000 0979.30.1998 Giá : 4,020,000
0973 78 1993 Giá : 4,500,000 0979.73.1996 Giá : 4,020,000
0973 888896 Giá : 4,500,000 098.99.33.996 Giá : 4,020,000
0973 896898 Giá : 4,500,000 0981 199929 Giá : 4,020,000
0973 992899 Giá : 4,500,000 0981 199959 Giá : 4,020,000
0973.19.6866 Giá : 4,500,000 0981 201989 Giá : 4,020,000
0973.69.11.69 Giá : 4,500,000 0981 359369 Giá : 4,020,000
0973.88.6776 Giá : 4,500,000 0981 369679 Giá : 4,020,000
0973.9779.89 Giá : 4,500,000 0981 369686 Giá : 4,020,000
0974 18 1987 Giá : 4,500,000 0981 585779 Giá : 4,020,000
0974 5 2 1996 Giá : 4,500,000 0981 596569 Giá : 4,020,000
0974 66 1983 Giá : 4,500,000 0981 636656 Giá : 4,020,000
0974 86 1987 Giá : 4,500,000 0981 641990 Giá : 4,020,000
0974 888841 Giá : 4,500,000 0981 655677 Giá : 4,020,000
0974 919979 Giá : 4,500,000 0981 666585 Giá : 4,020,000
0974.16.1368 Giá : 4,500,000 0981 821868 Giá : 4,020,000
0975 23 1987 Giá : 4,500,000 0981 899959 Giá : 4,020,000
0975 279239 Giá : 4,500,000 0981 931995 Giá : 4,020,000
0975 300868 Giá : 4,500,000 0981 979909 Giá : 4,020,000
0975 47 1986 Giá : 4,500,000 0981.25.25.52 Giá : 4,020,000
0975 478333 Giá : 4,500,000 0981.62.8889 Giá : 4,020,000
0975 556000 Giá : 4,500,000 0981.78.1102 Giá : 4,020,000
0975 599368 Giá : 4,500,000 0981.92.8889 Giá : 4,020,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp sao cho đúng cách.

Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp sao cho đúng cách.

Các ưu đãi của gói cước:

-      Cước thoại và nhắn tin rẻ nhất.

-      Không giới hạn thời gian sử dụng.

-      Được đăng ký gói MISVKM.

-     Được giảm 50% cước của các dịch vụ là: nhạc chờ Imuzik,  chữ ký cuộc gọi Isign, sách điện tử anybook.

-     Được truy cập trang web học tập Viettelstudy.vn bằng số điện thoại.

-     Được đăng ký tự động và miễn cước thuê bao gói data tốc độ cao. Được cộng 150MB và 30.000đ trong 12 tháng liên tiếp kể từ khi kích hoạt thành công dịch vụ. từ tháng thứ 13 mỗi tháng được cộng 30MB tốc độ cao. Sau khi truy cập hết 30MB, tính cước truy cập 25đ/kb nếu quý khách không đăng ký gói cước 3G/4G nào khác.

-     Được đăng ký gói Mimax hoặc Mimaxsv với chỉ 50.000đ/tháng có 600MB tốc độ cao, hết tốc độ cao miễn phí cước truy cập internet.

-     Được đăng ký gói SMS400, với 2.500đ/ngày được 400 tin nhắn nội mạng/ngày. Đăng ký soạn tin SMS400 gửi 170.

Điều kiện tham gia gói cước là bạn phải có chứng minh thư trong độ tuổi từ 14 – 18 tuổi.

Điều kiện duy trì hoạt động và giữ sim

-      Trong 60 ngày thuê bao phải phát sinh ít nhất 1 trong các giao dịch: nạp thẻ, gọi đi có cước, nhắn tin có cước, nhận cuộc gọi đến thành công hoặc phát sinh lưu lượng Mobile internet.

-      Nếu trong 60 ngày thuê bao không phát sinh 1 trong các giao dịch kể trên, thuê bao sẽ bị chặn chiều gọi đi, muốn mở lại chiều gọi đi quý khách phải nạp tiền vào tài khoản. thời gian chờ nạp tiền từ lúc bị chặn chiều gọi đi là 10 ngày.

-      Sau thời gian chờ nạp tiền nếu quý khách không nạp tiền, thì viettel sẽ chặn 2 chiều gọi đến và gọi đi.

-      Sau 15 ngày kể từ ngày chặn 2 chiều nếu quý khách vẫn không nạp tiền thì Vettel sẽ thu hồi sim về kho số để tái sử dụng.

Phương thức tính cước:

- Theo block 6s+1.

- Tính cước ngay từ giây đầu tiên.

- Cuộc gọi dưới 6 giây được tính là 6 giây.

- Tính cước block 01 giây kể từ giây thứ 7.

- Các thuê bao sau khi đăng ký thông tin và kích hoạt có thể sử dụng được ngay các dịch vụ cơ bản của Viettel, bao gồm: Thoại, SMS và Data.

Cách chuyển đổi gói cước
  • Cách 1: chuyển đổi tự động qua tổng đài 195
-      Chuyển từ các gói cước khác sang gói Hischool: chưa cho phép.

-      Chuyển từ gói Hischool sang gói economy hoặc tomato soạn tin nhắn: [tên gói cước cần chuyển] gửi 195.
  • Cách 2: chuyển đổi tại cửa hàng
-      Các gói cước được phép chuyển sang Hi School: Tomato, Economy, HappyZone và các bộ SumoSim khách hàng cần mang theo chứng mnh thư trong độ tuổi từ 14- 18 tuổi khi đi chuyển đổi.

-      Các gói cước không được phép chuyển sang: Sinh viên, Bộ đội, Y tế, Giáo dục, Lào-Campuchia, Myanmar, Phóng viên-nhà báo, Tourist.

-       Điều kiện để chuyển đổi sang gói cước Hi School.

  + Chưa sử dụng: Khách hàng chưa từng đăng ký gói cước Hi School

  + Tại một thời điểm với một chứng minh thư quý khách chỉ được sử dụng một gói cước đặc biệt duy nhất. Tuy nhiên khách hàng có thể đăng ký chuyển đổi sang gói cước Hi School nhiều lần nhằm đảm bảo điều kiện trên.

Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn: http://www.simvinaphone.org/2017/08/goi-cuoc-hi-school.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét