Một số điều cần biết khi dùng sim 4G Viettel

Những điều cần biết khi dùng sim 4G nhà mạng Viettel

Hiện tại Viettel là nhà mạng uy tín, có lượng khách hàng rất đông và cũng là đối thủ đáng gờm của nhiều nhà mạng khác tại Việt Nam. Mới đây, nhà mạng Viettel đã cung cấp dịch vụ sim 4G và được khách hàng rất ưa thích, tuy nhiên để chuyển sang dùng dịch vụ sim 4G Viettel bạn cần lưu ý những vấn đề sau.

Xem thêm:
>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0869 887997 Giá : 4,500,000 09696.35.886 Giá : 4,000,000
0869 881994 Giá : 4,500,000 097 155 1973 Giá : 4,000,000
0869 881985 Giá : 4,500,000 097 248 1982 Giá : 4,000,000
0869 881102 Giá : 4,500,000 097 253 1981 Giá : 4,000,000
0869 879668 Giá : 4,500,000 097 264 1981 Giá : 4,000,000
0869 877789 Giá : 4,500,000 097 273 1981 Giá : 4,000,000
0869 868789 Giá : 4,500,000 097 278 1984 Giá : 4,000,000
0869 865668 Giá : 4,500,000 097 365 1994 Giá : 4,000,000
0869 863668 Giá : 4,500,000 097 403 1994 Giá : 4,000,000
0869 862668 Giá : 4,500,000 097 424 1980 Giá : 4,000,000
0869 861668 Giá : 4,500,000 097 434 1980 Giá : 4,000,000
0869 860668 Giá : 4,500,000 097 504 1980 Giá : 4,000,000
0869 859668 Giá : 4,500,000 097 604 1979 Giá : 4,000,000
0869 855668 Giá : 4,500,000 097 604 1980 Giá : 4,000,000
0869 839668 Giá : 4,500,000 097 605 1980 Giá : 4,000,000
0869 835668 Giá : 4,500,000 097 605 1981 Giá : 4,000,000
0869 831986 Giá : 4,500,000 097 656 1994 Giá : 4,000,000
0869 829668 Giá : 4,500,000 097 704 1981 Giá : 4,000,000
0869 823668 Giá : 4,500,000 097 903 1984 Giá : 4,000,000
0869 822668 Giá : 4,500,000 097.10.68889 Giá : 4,000,000
0869 821668 Giá : 4,500,000 097.12.78910 Giá : 4,000,000
0869 819668 Giá : 4,500,000 097.123.2010 Giá : 4,000,000
0869 815668 Giá : 4,500,000 097.123.2011 Giá : 4,000,000
0869 813668 Giá : 4,500,000 097.123.2012 Giá : 4,000,000
0869 812668 Giá : 4,500,000 097.1239.668 Giá : 4,000,000
0869 811668 Giá : 4,500,000 097.18 1.7968 Giá : 4,000,000
0869 686979 Giá : 4,500,000 097.186.1983 Giá : 4,000,000
0869 686858 Giá : 4,500,000 097.393.1995 Giá : 4,000,000
0869 686855 Giá : 4,500,000 097.44.888.11 Giá : 4,000,000
0869 686838 Giá : 4,500,000 097.50.22226 Giá : 4,000,000
0869 681987 Giá : 4,500,000 097.552.3388 Giá : 4,000,000
0869 666879 Giá : 4,500,000 097.8888.070 Giá : 4,000,000
0869 661998 Giá : 4,500,000 0971 013838 Giá : 4,000,000
0869 661996 Giá : 4,500,000 0971 093838 Giá : 4,000,000
0869 661995 Giá : 4,500,000 0971 138179 Giá : 4,000,000
0869 661993 Giá : 4,500,000 0971 171222 Giá : 4,000,000
0869 661992 Giá : 4,500,000 0971 190290 Giá : 4,000,000
0869 661991 Giá : 4,500,000 0971 234669 Giá : 4,000,000
0869 661987 Giá : 4,500,000 0971 279898 Giá : 4,000,000
0869 395668 Giá : 4,500,000 0971 332338 Giá : 4,000,000
0869 392668 Giá : 4,500,000 0971 332339 Giá : 4,000,000
0869 391998 Giá : 4,500,000 0971 333357 Giá : 4,000,000
0869 391996 Giá : 4,500,000 0971 335339 Giá : 4,000,000
0869 391995 Giá : 4,500,000 0971 361984 Giá : 4,000,000
0869 391993 Giá : 4,500,000 0971 361985 Giá : 4,000,000
0869 391990 Giá : 4,500,000 0971 363883 Giá : 4,000,000
0869 391989 Giá : 4,500,000 0971 547154 Giá : 4,000,000
0869 391988 Giá : 4,500,000 0971 557 558 Giá : 4,000,000
0869 391986 Giá : 4,500,000 0971 660688 Giá : 4,000,000
0869 391668 Giá : 4,500,000 0971 688896 Giá : 4,000,000
0869 385668 Giá : 4,500,000 0971 766699 Giá : 4,000,000
0869 382668 Giá : 4,500,000 0971 788399 Giá : 4,000,000
0869 381668 Giá : 4,500,000 0971 798222 Giá : 4,000,000
0869 379668 Giá : 4,500,000 0971 826699 Giá : 4,000,000
0869 369668 Giá : 4,500,000 0971 874789 Giá : 4,000,000
0869 355668 Giá : 4,500,000 0971 888872 Giá : 4,000,000
0869 353668 Giá : 4,500,000 0971 896698 Giá : 4,000,000
0869 345123 Giá : 4,500,000 0971 963688 Giá : 4,000,000
0869 339939 Giá : 4,500,000 0971 971579 Giá : 4,000,000
0869 333390 Giá : 4,500,000 0971 977791 Giá : 4,000,000
0869 333383 Giá : 4,500,000 0971 978889 Giá : 4,000,000
0869 333363 Giá : 4,500,000 0971 981686 Giá : 4,000,000
0869 332868 Giá : 4,500,000 0971 991917 Giá : 4,000,000
0869 332000 Giá : 4,500,000 0971.02.02.39 Giá : 4,000,000
0869 331988 Giá : 4,500,000 0971.05.9889 Giá : 4,000,000
0869 331986 Giá : 4,500,000 0971.06.6699 Giá : 4,000,000
0869 331668 Giá : 4,500,000 0971.09.6699 Giá : 4,000,000
0869 329668 Giá : 4,500,000 0971.11.10.98 Giá : 4,000,000
0869 325668 Giá : 4,500,000 0971.15.17.19 Giá : 4,000,000
0869 323668 Giá : 4,500,000 0971.201.333 Giá : 4,000,000
0869 322668 Giá : 4,500,000 0971.28.2882 Giá : 4,000,000
0869 321668 Giá : 4,500,000 0971.36.36.38 Giá : 4,000,000
0869 319668 Giá : 4,500,000 0971.39.49.39 Giá : 4,000,000
0869 315668 Giá : 4,500,000 0971.5555.97 Giá : 4,000,000
0869 313668 Giá : 4,500,000 0971.65.8679 Giá : 4,000,000
0869 308886 Giá : 4,500,000 0971.689.989 Giá : 4,000,000
0869 3 8 1979 Giá : 4,500,000 0971.77.6767 Giá : 4,000,000
0869 291989 Giá : 4,500,000 0971.79.1983 Giá : 4,000,000
0869 291988 Giá : 4,500,000 0971.88.5559 Giá : 4,000,000
0869 291986 Giá : 4,500,000 0971.96.36.86 Giá : 4,000,000
0869 291368 Giá : 4,500,000 0972 131965 Giá : 4,000,000
0869 282939 Giá : 4,500,000 0972 147788 Giá : 4,000,000
0869 281989 Giá : 4,500,000 0972 215588 Giá : 4,000,000
0869 281988 Giá : 4,500,000 0972 229886 Giá : 4,000,000
0869 281986 Giá : 4,500,000 0972 234012 Giá : 4,000,000
0869 263368 Giá : 4,500,000 0972 255959 Giá : 4,000,000
0869 261989 Giá : 4,500,000 0972 303537 Giá : 4,000,000
0869 261988 Giá : 4,500,000 0972 392789 Giá : 4,000,000
0869 261986 Giá : 4,500,000 0972 819189 Giá : 4,000,000
0869 256568 Giá : 4,500,000 0972 932789 Giá : 4,000,000
0869 251989 Giá : 4,500,000 0972 972975 Giá : 4,000,000
0869 251988 Giá : 4,500,000 0972.08.08.89 Giá : 4,000,000
0869 251986 Giá : 4,500,000 0972.20.1996 Giá : 4,000,000
0869 231989 Giá : 4,500,000 0972.6789.78 Giá : 4,000,000
0869 231988 Giá : 4,500,000 0972.74.1990 Giá : 4,000,000
0869 231986 Giá : 4,500,000 0972.857.222 Giá : 4,000,000
0869 222262 Giá : 4,500,000 0973 028222 Giá : 4,000,000
0869 222129 Giá : 4,500,000 0973 078222 Giá : 4,000,000
0869 221988 Giá : 4,500,000 0973 139166 Giá : 4,000,000
0869 221986 Giá : 4,500,000 0973 211170 Giá : 4,000,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim giá từ 500 đến 1 triệu.


Hướng dẫn chọn mua sim giá từ 500 đến 1 triệu.

Lưu ý khi sử dụng dịch vụ 4G Viettel

Đối với người dùng hiện đang sử dụng sim số đẹp Viettel thì dịch vụ sim 4G Viettel hiện đang là tin tức được quan tâm nhất thời gian này. Hãy cùng Sim Doanh Nhân tìm hiểu 1 số chú ý khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ 4G của nhà mạng Viettel nhé.

- Thứ nhất, khi chuyển sang dịch vụ sim 4G, bạn cần đổi sim.

Đây là điều kiện bắt buộc khi bạn muốn sử dụng dịch vụ mới nhất của Viettel này, tuy nhiên khi đổi sim bạn được giữ nguyên số sim mình đang dùng, kèm theo đó khi thay sim cho khách hàng, bạn được nhà mạng tự động cập nhật sẵn 4G trên sim. Do đó, quý khách không còn phải lo lắng vấn đề mất số khi đang sử dụng sim số đẹp Viettel.

Chính điểm này giúp cho khách hàng không phải mất nhiều thời gian và công sức để cài đặt và thao tác trên điện thoại. Tuy nhiên, với sự thay đổi này, nhiều khi bạn bị trừ tiền mà không hề biết lý do. Để đề phòng trường hợp này hãy xem kỹ hưỡng dẫn của nhà mạng bạn nhé.

- Thứ hai, sự thay đổi về tốc độ dùng internet.

Điều mà khách hàng luôn băn khoăn chính là đổi sang sim 4G thì tốc độ dùng internet sẽ thay đổi như thế nào so với mạng 3G đang dùng. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi biết nếu sử dụng sim 4G Viettel cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ được sử dụng dịch vụ chất lượng cao hơn với tốc độ 30-40mb/s - nhanh hơn gấp 10 lần so với tốc độ  sim 3G hiện tại.

- Thứ ba, sự thay đổi về chất lượng dịch vụ.

Nếu bạn dùng sim 3G bạn sẽ có trải nghiệm về sự nghẽn mạng vào các giờ cao điểm. Điều này sẽ được cải thiện đáng kể nếu như bạn chuyển sang dùng sim 4G. Với tốc độ và chất lượng vượt trội, khách hàng sẽ được sử dụng mạng internet thoải mái với tốc độ cao ngay cả tại thời điểm cao điểm.

- Thứ tư, giá thành không đổi.

Bạn có thể không tin nhưng điểu này là hoàn toàn có thật. Bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ sim 4G với chất lượng và tốc độ hơn hẳn nhưng giá dịch vụ là không hề thay đổi. Đây là chính sách nhà mạng Viettel áp dụng hiện tại nhằm khuyến khích khách hàng chuyển ngay sang dùng dịch vụ tốt hơn.

Trên đây là 1 điều quý khách cần chú ý khi sử dụng dịch vụ 4G của nhà mạng Viettel, chúc quý khách sử dụng sim số đẹp may mắn cùng các dịch vụ tiện ích tốt nhất!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét