Đầu số 099, 019 là mạng gì? Cách mua sim đầu 099, 019

099 là mạng gì, 019 là mạng gì

Trong các bài viết trước chúng tôi đã giúp các bạn đăng ký 4G Viettel, Vina, Mobifone một cách dễ dàng, nhanh chóng. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến 1 nhà mạng mới đó chính là mạng Gmobile.
Có rất nhiều người trong chúng ta chưa biết 099 là mạng gì, 019 là mạng gì? Cùng khám phá kiến thức viễn thông về trong bài viết này nhé!

>>> Xem thêm:
Cách tra cứu xem 099, 091 là mạng gì trên điện thoại

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0986 115179 Giá : 4,500,000 0966 623986 Giá : 4,000,000
0986 158618 Giá : 4,500,000 0966 666420 Giá : 4,000,000
0986 3 2 1982 Giá : 4,500,000 0966 699118 Giá : 4,000,000
0986 339199 Giá : 4,500,000 0966 768386 Giá : 4,000,000
0986 61 1977 Giá : 4,500,000 0966 881090 Giá : 4,000,000
0986 666577 Giá : 4,500,000 0966 882728 Giá : 4,000,000
0986 666864 Giá : 4,500,000 0966 883038 Giá : 4,000,000
0986 675667 Giá : 4,500,000 0966 938958 Giá : 4,000,000
0986 680690 Giá : 4,500,000 0966 955586 Giá : 4,000,000
0986 828779 Giá : 4,500,000 0966 959678 Giá : 4,000,000
0986.01.5858 Giá : 4,500,000 0966 982866 Giá : 4,000,000
0986.07.07.09 Giá : 4,500,000 0966 991929 Giá : 4,000,000
0986.755.579 Giá : 4,500,000 0966.04.7879 Giá : 4,000,000
0986.98.2001 Giá : 4,500,000 0966.08.09.98 Giá : 4,000,000
0987 011118 Giá : 4,500,000 0966.08.1997 Giá : 4,000,000
0987 064789 Giá : 4,500,000 0966.1 0.7968 Giá : 4,000,000
0987 099900 Giá : 4,500,000 0966.11.5679 Giá : 4,000,000
0987 13 1992 Giá : 4,500,000 0966.15.15.19 Giá : 4,000,000
0987 233833 Giá : 4,500,000 0966.15.6968 Giá : 4,000,000
0987 25 1985 Giá : 4,500,000 0966.35.1688 Giá : 4,000,000
0987 44 1985 Giá : 4,500,000 0966.50.1991 Giá : 4,000,000
0987 45 1985 Giá : 4,500,000 0966.52.1983 Giá : 4,000,000
0987 45 1992 Giá : 4,500,000 0966.77.1369 Giá : 4,000,000
0987 573388 Giá : 4,500,000 0966.80.8338 Giá : 4,000,000
0987 58 1992 Giá : 4,500,000 0966.86.66.46 Giá : 4,000,000
0987 61 1992 Giá : 4,500,000 0966.88.68.48 Giá : 4,000,000
0987 707379 Giá : 4,500,000 0967 015689 Giá : 4,000,000
0987 81 1980 Giá : 4,500,000 0967 111195 Giá : 4,000,000
0987 817997 Giá : 4,500,000 0967 111799 Giá : 4,000,000
0987 889689 Giá : 4,500,000 0967 227272 Giá : 4,000,000
0987.01.7879 Giá : 4,500,000 0967 239439 Giá : 4,000,000
0987.03.1996 Giá : 4,500,000 0967 33 1975 Giá : 4,000,000
0987.08.1868 Giá : 4,500,000 0967 355886 Giá : 4,000,000
0987.26.28.29 Giá : 4,500,000 0967 356835 Giá : 4,000,000
0987.38.7986 Giá : 4,500,000 0967 386179 Giá : 4,000,000
0987.58.5758 Giá : 4,500,000 0967 398789 Giá : 4,000,000
0987.91.1996 Giá : 4,500,000 0967 461468 Giá : 4,000,000
0988 111135 Giá : 4,500,000 0967 575866 Giá : 4,000,000
0988 115515 Giá : 4,500,000 0967 611993 Giá : 4,000,000
0988 138379 Giá : 4,500,000 0967 656989 Giá : 4,000,000
0988 27 1997 Giá : 4,500,000 0967 678696 Giá : 4,000,000
0988 335151 Giá : 4,500,000 0967 711799 Giá : 4,000,000
0988 42 1985 Giá : 4,500,000 0967 74 1987 Giá : 4,000,000
0988 54 1992 Giá : 4,500,000 0967 741986 Giá : 4,000,000
0988 557 887 Giá : 4,500,000 0967 760990 Giá : 4,000,000
0988 605789 Giá : 4,500,000 0967 761976 Giá : 4,000,000
0988 619639 Giá : 4,500,000 0967 763223 Giá : 4,000,000
0988 658368 Giá : 4,500,000 0967 775886 Giá : 4,000,000
0988 663986 Giá : 4,500,000 0967 791686 Giá : 4,000,000
0988 697797 Giá : 4,500,000 0967 797668 Giá : 4,000,000
0988 71 1980 Giá : 4,500,000 0967 818379 Giá : 4,000,000
0988 783222 Giá : 4,500,000 0967 863222 Giá : 4,000,000
0988 820202 Giá : 4,500,000 0967 886468 Giá : 4,000,000
0988 838179 Giá : 4,500,000 0967 955868 Giá : 4,000,000
0988 857785 Giá : 4,500,000 0967 959866 Giá : 4,000,000
0988 859994 Giá : 4,500,000 0967 969678 Giá : 4,000,000
0988 869959 Giá : 4,500,000 0967 988976 Giá : 4,000,000
0988 885841 Giá : 4,500,000 0967 992986 Giá : 4,000,000
0988 885872 Giá : 4,500,000 0967.00.8889 Giá : 4,000,000
0988 886344 Giá : 4,500,000 0967.10.1368 Giá : 4,000,000
0988 887526 Giá : 4,500,000 0967.11.9968 Giá : 4,000,000
0988 97 1985 Giá : 4,500,000 0967.16.3668 Giá : 4,000,000
0988.09.1997 Giá : 4,500,000 0967.19.77.88 Giá : 4,000,000
0988.13.1997 Giá : 4,500,000 0967.2222.90 Giá : 4,000,000
0988.17.5686 Giá : 4,500,000 0967.38.1989 Giá : 4,000,000
0988.73.1992 Giá : 4,500,000 0967.44.1988 Giá : 4,000,000
0988.96.2001 Giá : 4,500,000 0967.63.63.69 Giá : 4,000,000
09886.121.86 Giá : 4,500,000 0967.63.63.86 Giá : 4,000,000
0989 070678 Giá : 4,500,000 0967.6666.14 Giá : 4,000,000
0989 131779 Giá : 4,500,000 0967.69.19.69 Giá : 4,000,000
0989 138838 Giá : 4,500,000 0967.81.9779 Giá : 4,000,000
0989 229368 Giá : 4,500,000 0967.8888.72 Giá : 4,000,000
0989 27 1997 Giá : 4,500,000 0967.90.1989 Giá : 4,000,000
0989 271222 Giá : 4,500,000 096789.32.99 Giá : 4,000,000
0989 315779 Giá : 4,500,000 0968 006066 Giá : 4,000,000
0989 363968 Giá : 4,500,000 0968 080008 Giá : 4,000,000
0989 386863 Giá : 4,500,000 0968 080801 Giá : 4,000,000
0989 42 1985 Giá : 4,500,000 0968 168818 Giá : 4,000,000
0989 42 1993 Giá : 4,500,000 0968 191980 Giá : 4,000,000
0989 592333 Giá : 4,500,000 0968 191981 Giá : 4,000,000
0989 82 1981 Giá : 4,500,000 0968 226823 Giá : 4,000,000
0989 862015 Giá : 4,500,000 0968 259668 Giá : 4,000,000
0989 868616 Giá : 4,500,000 0968 281386 Giá : 4,000,000
0989 888952 Giá : 4,500,000 0968 285886 Giá : 4,000,000
0989 939000 Giá : 4,500,000 0968 311686 Giá : 4,000,000
0989 959586 Giá : 4,500,000 0968 333361 Giá : 4,000,000
0989 960980 Giá : 4,500,000 0968 368113 Giá : 4,000,000
0989 999811 Giá : 4,500,000 0968 380386 Giá : 4,000,000
0989.15.1984 Giá : 4,500,000 0968 391789 Giá : 4,000,000
0989.29.2001 Giá : 4,500,000 0968 455466 Giá : 4,000,000
0989.36.1981 Giá : 4,500,000 0968 461789 Giá : 4,000,000
0989.44.1998 Giá : 4,500,000 0968 461984 Giá : 4,000,000
0989.60.60.69 Giá : 4,500,000 0968 539139 Giá : 4,000,000
0989.64.65.68 Giá : 4,500,000 0968 542333 Giá : 4,000,000
0989.72.8386 Giá : 4,500,000 0968 636367 Giá : 4,000,000
0989.80.68.79 Giá : 4,500,000 0968 666819 Giá : 4,000,000
0989.889.279 Giá : 4,500,000 0968 669639 Giá : 4,000,000
09898.102.22 Giá : 4,500,000 0968 680998 Giá : 4,000,000
09.8899.7679 Giá : 4,500,000 0968 685680 Giá : 4,000,000
09.88.99.55.96 Giá : 4,500,000 0968 821686 Giá : 4,000,000

>>> Xem thêm video: Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp sao cho được giá rẻ


Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp sao cho được giá rẻ

099 là mạng gì, 019 là mạng gì

Với câu hỏi 099 là mạng gì? Không để các bạn đợi lâu tôi xin trả lời 099 là đầu số thuộc nhà mạng Gmobile hay còn gọi là sim Beeline xuất hiện trên thị trường viễn thông Việt Nam vào năm 2009.

Đầu 099 hiện tại có 8 đầu số trực thuộc đó là đầu số 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998. Gmobile hãnh diện khi sở hữu cho mình đầu số 099 được giới chuyên gia đánh giá là đầu số vàng, đẹp về mặt thẩm mỹ và chứa những ý nghĩa đẹp.
  • Ý nghĩa đầu 0992: Mãi trường tồn
  • Ý nghĩa đầu 0993: Tài vận mãi mãi, diên niên
  • Ý nghĩa đầu 0994: Bốn mùa hưng thịnh mãi mãi, vĩnh cửu
  • Ý nghĩa đầu 0995: Trường phúc; trường thọ, khang, ninh, phú, quý.
  • Ý nghĩa đầu 0996: Lộc tài mĩ mãn, bên lâu
  • Ý nghĩa đầu 0997: Phất lên trong nháy mắt mà lưu truyền mãi mãi
  • Ý nghĩa đầu 0998: Sự phát triển lâu bền.
Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi 099 là mạng gì, phần 2 bài viết xin mời quý vị đến với câu trả lời cho câu hỏi 019 là mạng gì?

019 là mạng gì? Ý nghĩa đầu 019 là gì

019 là đầu số dòng 11 số thuộc nhà mạng Gmobile. Tính đến thời điểm hiện tại  Gmobile – Beeline đang sở hữu cho mình 2 đầu số 099 và 019.

Sự kết hợp giữa số 1 và số 9 – con số của sự bắt đầu và con số của sự kết thúc được gọi là sự kết hợp thiên định. Đệ nhất – cửu đỉnh những con số thể hiện quyền lực và tầm ảnh hưởng. Sự đồng điệu về vị trí của 2 con số đã tạo nên ý nghĩa cao cả cho đầu số 019- một đầu số với ý nghĩa của sự vững mạnh và thành công.

Dù “sinh sau đẻ muộn” nhưng mỗi bước đi của Gmobile luôn để lại những ân tượng với người sử dụng mạng. Như, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng sim Gmobile trên toàn quốc, nhà mạng này đã móc nối với Vinaphone phát triển dịch vụ chuyển vùng trong nước để phủ sóng thuê bao toàn quốc. Ngày nay, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, vùng sâu, vùng xa bạn vẫn thỏa sức sử dụng sóng Gmobile để liên lạc, tham gia các dịch vụ gia tăng của nhà mạng này. Đừng chần chừ mà ring ngay cho dế yêu một chiếc sim Gmobile siêu rẻ.

Với những thông tin trên quý khách đã có câu trả lời cho câu hỏi 099 là mạng gì, 019 là mạng gì? Chúc quý khách ngày mới với nhiều niêm vui và thành công trong cuộc sống!

Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
>>> Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn: http://www.simvinaphone.org/2017/08/099-019-la-mang-gi.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét